Τελείωσα ένα indie JRPG. Το Antiquia Lost. Συνεχίζω για λίγο με Immortal Redneck.