Είχα γράψει τέτοιο πράγμα;
Ισχύει πάντως ότι η πρώτη σεζόν εύκολα βγαίνει πολύ...