Επιστροφή μετά από απουσία λίγων μηνών, because life happened.

Είμαι στο chapter 13 στο normal...